På tapeten  Skandinaviska / Scandinavian

  Konspråk & Språkvetenskap / Conlangs & Linguistics

Bortsett från där det är angivet, allt innehåll © 2003-2012 av Aszev.
Except where noted, entire contents © 2003-2012 by Aszev.

Contact/Kontakt